Dịch vụ chứng khoán

Danh mục CK cho sử dụng GDKQ đang áp dụng tại VCBS

 Xem chi tiết

Lãi suất cho vay (0,0375%/ngày) đối với sản phẩm GDKQ

Xem chi tiết

Ngày GD không HQ Ngày ĐK cuối cùng Ngày thực hiện Mã CK Chi tiết
27/06/2017 28/06/2017 CNT Đại hội Cổ đông Bất thường
28/07/2017 07/05/1931 18/08/2017 TIE Đại hội Đồng Cổ đông
21/07/2017 PDR Kết quả kinh doanh quý
21/07/2017 PDR Kết quả kinh doanh quý
21/07/2017 PDR Kết quả kinh doanh quý
21/07/2017 PDR Kết quả kinh doanh quý
18/07/2017 TCBS Thay đổi BLĐ
19/07/2017 HRSC Thay đổi BLĐ
19/07/2017 HRSC Thay đổi BLĐ
20/07/2017 S4A Họp Hội đồng Quản trị

Liên hệ

Hỗ trợ giao dịch

    • Ngày GD:
    • KLGD:
    • GTGD:
    • do thi
BCF Fund Banner