Dịch vụ chứng khoán

Danh mục CK cho sử dụng GDKQ đang áp dụng tại VCBS

 Xem chi tiết

Lãi suất trong hạn

Xem chi tiết

Ngày GD không HQ Ngày ĐK cuối cùng Ngày thực hiện Mã CK Chi tiết
27/06/2017 28/06/2017 CNT Đại hội Cổ đông Bất thường
24/07/2017 HAS Họp Hội đồng Quản trị
17/03/2018 TVA Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên
26/12/2018 27/12/2018 GEG Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
28/12/2018 02/01/2019 VBB Đại hội Cổ đông Bất thường
18/12/2018 DNC Niêm yết thêm
19/12/2018 20/12/2018 19/12/2018 SAM Phát hành cổ phiếu
13/12/2018 14/12/2018 13/12/2018 MST Phát hành cổ phiếu
20/12/2018 PPG Tạm dừng Niêm yết
12/12/2018 E1VFVN30 Niêm yết thêm

Liên hệ

Hỗ trợ giao dịch

    • Ngày GD:
    • KLGD:
    • GTGD:
    • do thi
BCF Fund Banner