Về VCBS

Về VCBS

Thành tựu - Giải thưởng

Năm Tên giải thưởng Cơ quan trao tặng
2010 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thành tích trong việc xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn 2006-2010 Bộ Tài chính
Nhận bằng khen của Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liên tục UBND Tp. Hồ Chí Minh
2006 Bằng khen của Uỷ ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về thành tích trong công tác tham gia bảo lãnh phát hành trái phiếu đô thị Uỷ ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thành tích xuất sắc trong công tác huy động vốn Bộ Tài chính
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc Thủ tướng Chính phủ
2005 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thành tích trong việc xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn 2000-2005 Bộ Tài chính
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thành tích xuất sắc trong việc tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty Thiết bị Bưu điện qua Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Bộ Tài chính
Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về thành tích góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2004 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước