Về VCBS

Về VCBS

Bộ máy quản lý

Giám đốc
 
 
 

BÀ NGUYỄN THỊ KIM OANH

Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh hiện đang đảm nhiệm các chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, Chủ tịch Hội đồng thành viên VCBS, Chủ tịch Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh nhận bằng Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng tại Đại học New South Wales, Úc.

Phó giám đốc

BÀ HOÀNG DIỄM THÙY

Thành viên Hội đồng Thành viên

Chi tiết
 
 
 
Phó giám đốc

ÔNG LÊ MẠNH HÙNG

Thành viên Hội đồng Thành viên, Giám đốc Công ty

Chi tiết
 
 
 
Giám đốc
 
 
 

ÔNG LÊ MẠNH HÙNG

Giám đốc Công ty

Ông Lê Mạnh Hùng bắt đầu công tác tại VCBS từ năm 2007. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, ông Lê Mạnh Hùng giữ chức vụ Phó Giám đốc VCBS, Trưởng phòng Đầu tư cổ phiếu VCBS trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc VCBS. Ông Lê Mạnh Hùng nhận bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA) chuyên ngành Tài chính tại trường Đại học California State - East Bay (USA).

Phó giám đốc

ÔNG TRẦN VIỆT ANH

Phó Giám đốc Công ty

Chi tiết
 
 
 
Phó giám đốc

ÔNG LÊ VIỆT HÀ

Phó Giám đốc Công ty

Chi tiết
 
 
 
Phó giám đốc

ÔNG PHAN ANH VŨ

Phó Giám đốc Công ty

Chi tiết
 
 
 
Phó giám đốc

ÔNG TRẦN VIỆT HƯNG

Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Tp.HCM

Chi tiết
 
 
 
Phó giám đốc

BÀ NGUYỄN THÚY QUỲNH

Trưởng Ban Kiểm soát

Chi tiết
 
 
 
Kế toán trưởng

BÀ LÊ THỊ NGỌC TRÂM

Kế toán truởng

Chi tiết
 
 
 
Truong phong

ÔNG PHẠM KIM NGỌC

Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng

Chi tiết
 
 
 
Truong phong

ÔNG TRẦN HỮU PHÚC

Trưởng phòng Môi giới – Hội Sở Chính

Chi tiết
 
Truong phong

ÔNG NGUYỄN MẠNH HÙNG

Trưởng phòng Tin học – Hội Sở Chính

Chi tiết
 
 
 
Truong phong

BÀ NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ – Hội Sở Chính

Chi tiết
 
 
 
Phụ trách phòng DVKH

BÀ VŨ LÊ MAI HƯƠNG

Trưởng phòng Hỗ trợ giao dịch chứng khoán – Hội Sở Chính

Chi tiết
 
 
 
Truong phong

BÀ PHẠM THỊ THÙY LINH

Trưởng phòng Kiểm soát Nội bộ – Hội Sở Chính

Chi tiết
 
 
 
Truong phong

ÔNG DƯƠNG VINH QUANG

Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp – Hội Sở Chính

Chi tiết
 
 
 
Truong phong

ÔNG TRẦN MINH HOÀNG

Trưởng phòng Phân tích và Nghiên cứu - Hội sở chính

Chi tiết
 
  • Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề (Download)