Đăng ký mở
tài khoản giao dịch chứng khoán trực tuyến

Đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng khoán mới

Quý khách là

Quốc tịch của quý khách

Đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng khoán

Đăng ký tài khoản tại :

Liên hệ bộ phận Hỗ trợ Giao dịch Chứng khoán:

Địa chỉ : Tầng 12 Tòa nhà Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Liên hệ bộ phận Phát triển Khách hàng:

Miền Bắc:
- Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 024 39 366 990 - ext 7309/138

Miền Nam:
- Địa chỉ: Tầng 1 &7, Tòa nhà Green Star, Số 70 Phạm Ngọc Thach, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 38 200 751 - ext 708/703

Miền Trung:
- Địa chỉ: Tầng 12, số 251 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
- Điện thoại: 023 63 888 991 - ext: 821/ 803

Liên hệ bộ phận Hỗ trợ Giao dịch Chứng khoán:

Địa chỉ : Tầng 12 Tòa nhà Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 1900 98 9999

Fax : (84-24) 39360262

Đã đăng ký mở tài khoản trực tuyến

Tra cứu thông tin về hồ sơ đã gửi

Liên hệ

  • Miền Bắc: 024 39 366 990 - ext 7309/138; Miền Nam: 028 38 200 751 - ext 708/703; Miền Trung: 023 63 888 991 - ext: 821/ 803.