Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Ngày đăng tuyển Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Tình Trạng
01-09-2017 01 Chuyên viên Tư vấn Đầu tư & Phát triển Khách hàng Văn phòng đại diện Vũng Tàu Đang tuyển dụng
18-08-2017 01 Chuyên viên Cao cấp Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp (chuyên về tư vấn M&A) Trụ sở chính, Tầng 17, Tòa nhà Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội Đang tuyển dụng
18-08-2017 02 Chuyên viên Cao cấp Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp (chuyên về bảo lãnh phát hành) Trụ sở chính, Tầng 17, Tòa nhà Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội Đang tuyển dụng
14-08-2017 02 Chuyên viên Phân tích doanh nghiệp cao cấp Trụ sở chính, Tầng 17, Tòa nhà Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội Đang tuyển dụng
08-08-2017 01 Chuyên viên bộ phận khách hàng tổ chức (mảng trái phiếu và cổ phiếu) VCBS Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh - Lầu 1, 70 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh Đang tuyển dụng
31-07-2017 Trưởng nhóm Mạng và Hệ thống Trụ sở chính, Tầng 12 & 17, Tòa nhà Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Đang tuyển dụng
26-09-2016 Chuyên viên Tư vấn Đầu tư & Phát triển Khách hàng Đồng Nai Đang tuyển dụng
13-07-2016 02 chuyên viên Phân tích và Nghiên cứu Hội sở chính VCBS - 198 Trần Quang Khải, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Hết hạn tuyển dụng
09-06-2016 Trưởng phòng Phân tích & Nghiên cứu Trụ sở chính, Tầng 12 & 17, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Hết hạn tuyển dụng
09-05-2016 01 Chuyên viên Pháp chế cao cấp & 01 Chuyên viên Pháp chế Trụ sở chính, Tầng 12 & 17, Tòa nhà Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Hết hạn tuyển dụng