Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Ngày đăng tuyển Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Tình Trạng
26-02-2018 01 cán bộ Nhân sự và Đào tạo Trụ sở chính, Tầng 12 & 17, Tòa nhà Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Đang tuyển dụng
26-02-2018 01 Chuyên viên Pháp chế cao cấp Trụ sở chính, Tầng 17, Tòa nhà Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội Đang tuyển dụng
24-11-2017 Phó trưởng phòng Kinh doanh Vốn và Trái phiếu Trụ sở chính, Tầng 12 & 17, Tòa nhà Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Hết hạn tuyển dụng
31-07-2017 Trưởng nhóm Mạng và Hệ thống Trụ sở chính, Tầng 12 & 17, Tòa nhà Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Hết hạn tuyển dụng
26-09-2016 Chuyên viên Tư vấn Đầu tư & Phát triển Khách hàng Đồng Nai Đang tuyển dụng
13-07-2016 02 chuyên viên Phân tích và Nghiên cứu Hội sở chính VCBS - 198 Trần Quang Khải, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Hết hạn tuyển dụng
09-06-2016 Trưởng phòng Phân tích & Nghiên cứu Trụ sở chính, Tầng 12 & 17, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Hết hạn tuyển dụng
09-05-2016 01 Chuyên viên Pháp chế cao cấp & 01 Chuyên viên Pháp chế Trụ sở chính, Tầng 12 & 17, Tòa nhà Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Hết hạn tuyển dụng
07-04-2016 20 Nhân viên phát triển & chăm sóc Khách hàng cá nhân (Hội sở chính: 10, CN TPHCM: 10) Hội sở chính & Chi nhánh TPHCM Hết hạn tuyển dụng
16-12-2015 01 Chuyên viên cao cấp Tư vấn Đầu tư & Phát triển Khách hàng Văn phòng Đại diện tại Đồng Nai Hết hạn tuyển dụng