Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Ngày đăng tuyển Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Tình Trạng
14-03-2017 02 Chuyên viên Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp VCBS Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh Đang tuyển dụng
14-03-2017 Chuyên viên Tư vấn Đầu tư & Phát triển Khách hàng VCBS Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh Đang tuyển dụng
06-03-2017 01 Chuyên viên kiểm soát nội bộ Hội sở chính VCBS - 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Đang tuyển dụng
03-03-2017 01 Chuyên viên Tư vấn Đầu tư & Phát triển Khách hàng Địa bàn Cần Thơ Đang tuyển dụng
24-02-2017 01 Chuyên viên cao cấp quản lý nguồn vốn tự doanh TPCP (thuộc phòng Kinh doanh Vốn và Trái phiếu) Hội sở chính VCBS - 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội hoặc Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh - Lầu 1, 70 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh Đang tuyển dụng
21-02-2017 02 Chuyên viên bộ phận khách hàng tổ chức (mảng trái phiếu và cổ phiếu) Hội sở chính VCBS - 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội hoặc Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh - Lầu 1, 70 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh Đang tuyển dụng
27-12-2016 01 Chuyên viên Quản trị cơ sở dữ liệu Trụ sở chính, Tầng 12 & 17, Tòa nhà Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Đang tuyển dụng
26-09-2016 Chuyên viên Tư vấn Đầu tư & Phát triển Khách hàng Đồng Nai Đang tuyển dụng
13-07-2016 02 chuyên viên Phân tích và Nghiên cứu Hội sở chính VCBS - 198 Trần Quang Khải, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Hết hạn tuyển dụng
09-06-2016 Trưởng phòng Phân tích & Nghiên cứu Trụ sở chính, Tầng 12 & 17, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Hết hạn tuyển dụng