Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Ngày đăng tuyển Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Tình Trạng
05-10-2015 01 Chuyên viên cao cấp Phân tích vĩ mô Hội sở chính, 198 Trần Quang Khải, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Hết hạn tuyển dụng
21-09-2015 02 Cán bộ tư vấn đầu tư & phát triển khách hàng cao cấp Văn phòng đại diện Hải Phòng Hết hạn tuyển dụng
19-08-2015 02 Chuyên viên Tư vấn Đầu tư & Phát triển Khách hàng Tỉnh Bình Dương Hết hạn tuyển dụng
22-05-2015 Chuyên viên Pháp chế cao cấp & Chuyên viên Pháp chế Trụ sở chính của Công ty tại Hà Nội Hết hạn tuyển dụng
04-05-2015 10 Cán bộ Môi giới cao cấp tại Hội sở chính Hội sở chính VCBS - 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội Hết hạn tuyển dụng
04-05-2015 10 Trưởng Bộ phận Tư vấn Đầu tư - Phòng Môi giới Hội sở chính Hội sở chính VCBS - 198 Trần Quang Khải, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội Hết hạn tuyển dụng
04-05-2015 01 Trưởng phòng Giao dịch tại Hà Nội Thành phố Hà Nội Hết hạn tuyển dụng
16-04-2015 03 Cán bộ tư vấn đầu tư & phát triển khách hàng tại Văn phòng đại diện Hải Phòng Văn phòng đại diện Hải Phòng Hết hạn tuyển dụng
16-04-2015 01 Trưởng Văn phòng đại diện tại Hải Phòng Thành phố Hải Phòng Hết hạn tuyển dụng
14-03-2017 02 Chuyên viên Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp VCBS Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh Hết hạn tuyển dụng