Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Ngày đăng tuyển Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Tình Trạng
23-03-2018 03 Chuyên viên Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp Hội sở chính Trụ sở chính, Tầng 17, Tòa nhà Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội Hết hạn tuyển dụng
26-02-2018 01 Chuyên viên Pháp chế cao cấp Trụ sở chính, Tầng 17, Tòa nhà Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội Hết hạn tuyển dụng
24-11-2017 Phó trưởng phòng Kinh doanh Vốn và Trái phiếu Trụ sở chính, Tầng 12 & 17, Tòa nhà Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Hết hạn tuyển dụng
31-07-2017 Trưởng nhóm Mạng và Hệ thống Trụ sở chính, Tầng 12 & 17, Tòa nhà Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Hết hạn tuyển dụng
13-07-2016 02 chuyên viên Phân tích và Nghiên cứu Hội sở chính VCBS - 198 Trần Quang Khải, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội Hết hạn tuyển dụng
09-06-2016 Trưởng phòng Phân tích & Nghiên cứu Trụ sở chính, Tầng 12 & 17, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Hết hạn tuyển dụng
09-05-2016 01 Chuyên viên Pháp chế cao cấp & 01 Chuyên viên Pháp chế Trụ sở chính, Tầng 12 & 17, Tòa nhà Vietcombank, số 198 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Hết hạn tuyển dụng
07-04-2016 20 Nhân viên phát triển & chăm sóc Khách hàng cá nhân (Hội sở chính: 10, CN TPHCM: 10) Hội sở chính & Chi nhánh TPHCM Hết hạn tuyển dụng
16-12-2015 01 Chuyên viên cao cấp Tư vấn Đầu tư & Phát triển Khách hàng Văn phòng Đại diện tại Đồng Nai Hết hạn tuyển dụng
30-10-2015 Thực tập sinh - Chuyên viên Phân tích đầu tư chứng khoán Hà Nội/TPHCM/Đà Nẵng/An Giang/ Vũng Tàu/ Đồng Nai Hết hạn tuyển dụng