Tuyển dụng

Mẫu CV ứng viên VCBS

Ứng viên sử dụng mẫu Lý lịch ứng viên (Curriculum Vitae - CV) cho việc tuyển dụng tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) theo link dưới đây:

- Mẫu 01: Thông tin ứng viên (áp dụng cho đối tượng ứng viên đăng ký theo đợt tuyển dụng cán bộ tại VCBS) hoặc

- Mẫu 02: Lý lịch ứng viên (áp dụng cho đối tượng ứng viên đăng ký tham gia Chương trình Tuyển dụng Thực tập sinh tại VCBS hàng năm).