Hỗ trợ tài chính

Danh mục CK cho sử dụng GDKQ đang áp dụng tại VCBS

Xem chi tiết

Giao dịch kí quỹ ngắn hạn

Với mong muốn ngày càng đa dạng hóa các loại hình sản phẩm nhằm phục vụ tốt nhất tới Quý Khách hàng, kể từ ngày 17/10/2016, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) triển khai sản phẩm giao dịch ký quỹ ngắn hạn (Margin Quick) trên toàn hệ thống VCBS.

1. Đối tượng áp dụng: các Khách hàng bao gồm Khách hàng cá nhân và tổ chức trong nước của VCBS đã thực hiện ký kết Hợp đồng mở Tài khoản Giao dịch Ký quỹ kiêm Hợp đồng tín dụng cho các khoản vay trên Tài khoản Giao dịch Ký quỹ (Mẫu số 01/MKQ).

2. Một số đặc điểm của sản phẩm giao dịch ký quỹ ngắn hạn tại VCBS như sau:

- Danh mục chứng khoán được mở rộng

- Miễn lãi trong 03 ngày giao dịch

- Quản trị rủi ro danh mục tốt hơn với kỳ hạn giao dịch trong 10 ngày.

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm giao dịch ký quỹ ngắn hạn (Margin Quick).