Dịch vụ chứng khoán

Danh mục CK cho sử dụng GDKQ đang áp dụng tại VCBS

 Xem chi tiết

Lãi suất cho vay (0,0375%/ngày) đối với sản phẩm GDKQ

Xem chi tiết

Ngày GD không HQ Ngày ĐK cuối cùng Ngày thực hiện Mã CK Chi tiết
23/01/2017 PVR Giao dịch nội bộ: Giao dịch tổ chức
23/03/2017 SAS Họp Hội đồng Quản trị
13/04/2017 TMT Họp Hội đồng Quản trị
24/04/2017 KDH Thay đổi BLĐ
25/04/2017 PPC Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên
26/04/2017 PXI Thay đổi BLĐ
26/04/2017 SBT Họp Hội đồng Quản trị
26/04/2017 STB Họp Hội đồng Quản trị
24/04/2017 MCF Họp Hội đồng Quản trị
22/04/2017 TTH Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Liên hệ

Hỗ trợ giao dịch

    • Ngày GD:
    • KLGD:
    • GTGD:
    • do thi
BCF Fund Banner