Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

ATB: Thông báo kết quả tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần 2

Thứ 5, 14/06/2018
ATB: Thông báo kết quả tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần 2
.

Tài liệu đính kèm
  000000007630844_14054bn_20180614_1.PDF
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.