Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

BLW: Công bố thông tin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thứ 6, 26/04/2019
BLW: Công bố thông tin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
.

Tài liệu đính kèm
  000000008418328_Gia_han_TC_DHDCD.pdf
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.