Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

BWS: Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật D&B đã bán 76.000 CP

Thứ 4, 10/01/2018
BWS: Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật D&B - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 76.000 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật D&B
- Mã chứng khoán: BWS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 776.193 CP (tỷ lệ 1,29%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Võ Văn Bình
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 776.193 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 76.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 700.193 CP (tỷ lệ 1,17%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do giá thị trường chưa phù hợp
- Ngày bắt đầu giao dịch: 07/12/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 05/01/2018.

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.