Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

BWS: Lê Thị Thanh Thủy - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT; Phó Tổng Giám đốc - đã mua 50.000 CP

Thứ 5, 14/06/2018
BWS: Lê Thị Thanh Thủy - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT; Phó Tổng Giám đốc - đã mua 50.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Thanh Thủy
- Mã chứng khoán: BWS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 592.657 CP (tỷ lệ 0,99%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Lương Điền
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT; Phó Tổng Giám đốc
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 377.602 CP (tỷ lệ 0,63%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 50.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 642.657 CP (tỷ lệ 1,07%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 04/06/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 11/06/2018.
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.