Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

CEC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty LHXD Vạn Cường

Thứ 3, 08/08/2017
CEC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty LHXD Vạn Cường

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty LHXD Vạn Cường- Mã chứng khoán: CEC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 960.882 CP (tỷ lệ 16,08%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 525.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.485.882 CP (tỷ lệ 24,86%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Tăng sở hữu
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 03/08/2017.

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.