Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

CHS: Thông báo về việc đề cử ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Thứ 5, 14/06/2018
CHS: Thông báo về việc đề cử ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

.


Tài liệu đính kèm
  000000007630808_14086bn_20180614_1.PDF
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.