Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

CMP: 29/03 GDKHQ tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Thứ 3, 21/03/2017
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMP của Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2017

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2017

3. Lý do và mục đích:

* Tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau cho cổ đông trong thư mời

- Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 2 tại trụ sở chính của Công ty (Thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế)

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.