Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

DDN: Công văn chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 của Dapharco.

Thứ 6, 15/10/2021
DDN: Công văn chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 của Dapharco.

.


Tài liệu đính kèm
  62951_p_thuan_cua_ubck.pdf
  62951_p_thuan_cua_UBCK.pdf
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.