Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

DDN: Nguyễn Thị Thu Sương - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 6.881 CP

Thứ 6, 18/06/2021
DDN: Nguyễn Thị Thu Sương - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 6.881 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thu Sương
- Mã chứng khoán: DDN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.881 CP (tỷ lệ 0,06%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Hữu Công
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 42.449 CP (tỷ lệ 0,35%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 6.881 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 09/06/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 09/06/2021.
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.