Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

DXL: Công ty TNHH Thảo Viên đã bán 324.979 CP

Thứ 2, 08/01/2018
DXL: Công ty TNHH Thảo Viên - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Phó Tổng Giám đốc - đã bán 324.979 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Thảo Viên
- Mã chứng khoán: DXL
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.509.280 CP (tỷ lệ 51,03%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Kim Thảo
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT; Phó Tổng Giám đốc
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 330.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 324.979 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.184.301 CP (tỷ lệ 40,04%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: do bên mua không có nhu cầu mua hết số cổ phần bên bán đã đăng ký bán
- Ngày bắt đầu giao dịch: 02/01/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 02/01/2018.

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.