Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

GEG: CTCP Global Mind Việt Nam đã bán 0 CP

Thứ 3, 09/01/2018
GEG: CTCP Global Mind Việt Nam - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Global Mind Việt Nam
- Mã chứng khoán: GEG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 22.200.290 CP (tỷ lệ 22,87%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đào Thị Thiên Thanh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 22.200.290 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 22.200.290 CP (tỷ lệ 22,87%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Hồ sơ chuyển sở hữu qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chưa hoàn thành.
- Ngày bắt đầu giao dịch: 13/12/2017
- Ngày kết thúc giao dịch: 08/01/2018.

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.