Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

GEG: CTCP Xuất nhập khẩu Bến Tre đăng ký bán 22.200.290 CP

Thứ 4, 10/01/2018
GEG: CTCP Xuất nhập khẩu Bến Tre - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 22.200.290 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Xuất nhập khẩu Bến Tre
- Mã chứng khoán: GEG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 22.200.290 CP (tỷ lệ 22,87%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đào Thị Thiên Thanh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 22.200.290 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu do bị sáp nhập doanh nghiệp
- Phương thức giao dịch: Ngoài hệ thống
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 11/01/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 08/02/2018.

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.