Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

HGW: Cao Thế Khải - Ủy viên HĐQT - đã mua 8.600 CP

Thứ 5, 14/01/2021
HGW: Cao Thế Khải - Ủy viên HĐQT - đã mua 8.600 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Cao Thế Khải
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: HGW
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 25.800 CP (tỷ lệ 0,1%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 8.600 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 8.600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 34.400 CP (tỷ lệ 0,14%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 29/12/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 29/12/2020.
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.