Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

HHV: Hợp đồng Kiểm toán số về kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016, 2017

Thứ 3, 13/03/2018
HHV: Hợp đồng Kiểm toán số 64, 65 HĐKT/TC/2018/AASCS v/v Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2016, 2017 của công ty cổ phần Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân

.


Tài liệu đính kèm
  000000007303120_CBTT_ngay_06_03_2018.pdf
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.