Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

HNT: Nguyễn Hữu Hồng Giám đốc đã mua 53.000 CP

Thứ 3, 21/03/2017
Ngày bắt đầu giao dịch: 09/03/2017.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Hữu Hồng

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Giám đốc

- Mã chứng khoán: HNT

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 395.400 CP (tỷ lệ 7,19%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 53.000 CP

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 53.000 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 448.400 CP (tỷ lệ 8,15%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 09/03/2017

- Ngày kết thúc giao dịch: 13/03/2017.

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.