Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

HOSE Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Điện nước An Giang

Thứ 6, 12/10/2018
HOSE Thông báo đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Điện nước An Giang
Căn cứ theo Quyết định số 380/QĐ-SGDHCM ngày 27 tháng 09 năm 2018 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Điện nước An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nắm giữ. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Điện nước An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nắm giữ như sau:

Tổng số nhà đầu tư tham gia:  09 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:  

  07 NĐT

Cá nhân nước ngoài: 

    0 NĐT

Tổ chức trong nước:

   02 NĐT

Tổ chức nước ngoài:    

    0 NĐT

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:    1.167.000 CP

Cá nhân trong nước:  

         67.000 CP

Cá nhân nước ngoài: 

                   0 CP

Tổ chức trong nước:

     1.100.000 CP

Tổ chức nước ngoài:    

                    0 CP

Theo HSX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.