Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

HSA: Nguyễn Thị Hồng Anh Trưởng Ban kiểm soát đã bán 100 CP

Thứ 3, 21/03/2017
Ngày bắt đầu giao dịch: 10/03/2017.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hồng Anh

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát

- Mã chứng khoán: HSA

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100 CP (tỷ lệ 0,01%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100 CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 100 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 10/03/2017

- Ngày kết thúc giao dịch: 16/03/2017.

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.