Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

HTE: Trần Ngọc Thạch - Chủ tịch HĐQT - đã mua 20.000 CP

Thứ 5, 11/07/2019
HTE: Trần Ngọc Thạch - Chủ tịch HĐQT - đã mua 20.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Ngọc Thạch
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: HTE
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 226.700 CP (tỷ lệ 1,05%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 20.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 246.700 CP (tỷ lệ 1,14%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 10/06/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 09/07/2019.
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.