Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

IPA: 20/01 GDKHQ trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu

Thứ 5, 12/01/2017
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IPA của CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/01/2017

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/01/2017

3. Lý do và mục đích:

* Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:

- Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (Người sở hữu 02 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu IPA tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng. Theo tỷ lệ thực hiện 2:1 thì cổ đông A sẽ được nhận 50,5 cổ phiếu. Tuy nhiên theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ thì phần lẻ thập phân 0,5 cổ phiếu phát sinh sẽ không được thực hiện. Do đó, thực tế cổ đông A sẽ nhận được 50 cổ phiếu.

- Địa điểm thực hiện:

+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA và xuất trình chứng minh nhân dân.

+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.