Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

ITS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

Thứ 5, 14/01/2021
ITS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu đính kèm
 000000009998197_827bn_20210113_1.PDF
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.