Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

L45: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thứ 3, 22/05/2018
L45: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu đính kèm
  000000007578847_12568bn_20180521_1.PDF
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.