Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

MPY: Nghị quyết HĐQT

Thứ 6, 12/10/2018
MPY: Nghị quyết HĐQT
.

Tài liệu đính kèm
  000000007887764_22679bn_20181011_1.PDF
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.