Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

NSL: Nguyễn Quang Huy - Thành viên BKS - đăng ký bán 999 CP

Thứ 4, 19/02/2020
NSL: Nguyễn Quang Huy - Thành viên BKS - đăng ký bán 999 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quang Huy
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: NSL
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 999 CP (tỷ lệ 0,02%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 999 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: giảm tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 24/02/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/02/2020.
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.