Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

NSL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

Thứ 5, 29/08/2019
NSL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu đính kèm
  000000008749181_20389bn_20190828_1.PDF
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.