Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

PHH: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Asean Deep Value Fund

Thứ 5, 06/12/2018
PHH: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Asean Deep Value Fund

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Asean Deep Value Fund- Họ tên người có liên quan: David PETER O'NEIL
- Mối quan hệ: Giám đốc
- Số lượng: 318.200
- Tỷ lệ nắm giữ: 1,76%
- Mã chứng khoán: PHH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.957.650 CP (tỷ lệ 21,87%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 95.400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 4.053.050 CP (tỷ lệ 22,39%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 318.200
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 1,76%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 4.371.250
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 24,15%
- Lý do thay đổi sở hữu: N/A
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 30/11/2018.

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.