Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

PXM: Báo cáo quản trị công ty năm 2016

Thứ 5, 12/01/2017
CTCP Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PXM) công bố Báo cáo quản trị công ty năm 2016 như sau:

Trong năm 2016 HĐQT Công ty đã tiến hành 05 cuộc họp, ban hành 23 Nghị quyết và Quyết định liên quan tới tình hình SXKD và nhân sự của Công ty.

Tải file gốc

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.