Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

PXM: Báo cáo tiến trình giải thể/phá sản

Thứ 5, 12/01/2017
CTCP Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PXM) công bố Báo cáo tiến trình giải thể/phá sản như sau:

Theo Quyết định số 905/QĐ-DKVN ngày 20/4/2015 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về Phương án Tái cơ cấu Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã ban hành Quyết định số 569/QĐ-XLDK về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung phương án Tái cơ cấu, thoái vốn tại các đơn vị/ khoản đầu tư của Tổng công ty, PXM nằm trong nhóm các đơn vị không có khả năng hoạt động Hên tục và sẽ thực hiện giải thể/phá sản theo trình tự và quy định cửa pháp luật. Tuy nhiêu, đến nay, đơn vị vẫn duy trì hoạt động, chưa nhận được văn bản yêu cầu yêu cầu giải thể/ phá sản và vẫn thuộc diện tái cơ cấu của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Tải file gốc

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.