Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

QSP: Nguyễn Thị Nghiệp - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 100.000 CP

Thứ 5, 06/12/2018
QSP: Nguyễn Thị Nghiệp - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 100.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Nghiệp
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: QSP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 400.000 CP (tỷ lệ 3,71%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân.
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/12/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/12/2018.
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.