Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

SEA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thứ 6, 19/05/2017
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SEA của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam- Công ty cổ phần như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2017

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2017

3. Lý do và mục đích:

     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 30/06/2017

          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông

          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.