Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

SIP: Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký bán 450.000 CP

Thứ 2, 22/07/2019
SIP: Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký bán 450.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Mạnh Hùng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: SIP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.142.112 CP (tỷ lệ 10,34%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 450.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 24/07/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 22/08/2019.
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.