Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

T12: Công bố thông tin về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019

Thứ 6, 20/11/2020
T12: Công bố thông tin về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019
.

Tài liệu đính kèm
 000000009901853_29877bn_20201119_1.PDF
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.