Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

TAP: Nguyễn Thị Hồng Vy - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 0 CP

Thứ 6, 12/07/2019
TAP: Nguyễn Thị Hồng Vy - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 0 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hồng Vy
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: TAP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 46.750 CP (tỷ lệ 3,3%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 18.800 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 46.750 CP (tỷ lệ 3,3%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: chưa khớp lệnh mua bán thỏa thuận
- Ngày bắt đầu giao dịch: 09/07/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 10/07/2019.
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.