Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

TCK: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (mẹ + hợp nhất)

Thứ 2, 22/07/2019
TCK: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (mẹ + hợp nhất)
.

Tài liệu đính kèm
  000000008635320_16210bn_20190717_1.PDF
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.