Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

TEL: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Hải Đoàn

Thứ 2, 22/07/2019
TEL: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Hải Đoàn
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Hải Đoàn
- Mã chứng khoán: TEL
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 451.300 CP (tỷ lệ 9,03%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 154.300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 605.600 CP (tỷ lệ 12,11%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Mua để đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 17/07/2019.
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.