Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

TMG: Phạm Thu Hằng đã bán 47.600 CP

Thứ 6, 19/05/2017
Ngày bắt đầu giao dịch: 20/04/2017.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thu Hằng

- Mã chứng khoán: TMG

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 47.600 CP (tỷ lệ 0,26%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Thế Vinh

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 47.600 CP

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 47.600 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 20/04/2017

- Ngày kết thúc giao dịch: 17/05/2017.

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.