Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

Thông báo đấu giá bán cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

Thứ 6, 15/11/2019
Thông báo đấu giá bán cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh
Tổ 33, khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; ...
4.500.000.000.000 đồng
10.000 đồng/cổ phần
23.800 đồng/cổ phần
51.401.089 cổ phần
căn cứ theo Quy chế đấu giá
 

+ Thời gian: Từ ngày 29/11/2019 đến 16h00 ngày 04/12/2019

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Từ 9h00 đến 14h00 ngày 05/12/2019

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – số 02 Phan Chu Chinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

14h30 ngày 05/12/2019
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – số 02 Phan Chu Chinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Từ ngày 05/12/2019 đến ngày 11/12/2019
Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu giá
 

Tài liệu đính kèm
  1.-Quy-che-ban-dau-gia-ca-lo.pdf
  2.-QD-ban-von-SCIC--QTP.pdf
  3.-QD-ban-hanh-Quy-che-dau-gia--QTP--SCIC.pdf
  4.-Cong-bo-thong-tin.PDF
  5.-Dieu-le-cong-ty-2018.pdf
  6.-Bao-cao-tai-chinh-kiem-toan-2017.pdf
  7.-Bao-cao-tai-chinh-kiem-toan-2018.PDF
  8.-Bao-cao-tai-chinh-soat-xet-ban-nien.pdf
  Cac-mau-don-dau-gia.pdf
  Phu-luc-1_Danh-sach-dai-ly-dau-gia.pdf
  Thong-bao-de-dang-website.DOCX
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.