Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam do SCIC sở hữu

Thứ 6, 15/10/2021
Thông báo đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP
58 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường ĐaKao, quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh dầu thực vật, dịch vụ cảng biển, kho bãi, cho thuê văn phòng ....
1.218.000.000.000 đồng
10.000 đồng/cổ phần
1.255.617.960.000 đồng/lô cổ phần
Bước giá 1.000.000 đồng/lô cổ phần
44.211.900 cổ phần

Nhà đầu tư phải đăng ký và đặt mua toàn bộ lô cổ phần chào bán

44.211.900 cổ phần
 

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 18/10/2021 đến 15h30 ngày 01/11/2021

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Chậm nhất 11 giờ 00 phút ngày 04/11/2021

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

14h30 ngày 08/11/2021
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Từ ngày 08/11/2021 ngày 15/11/2021
Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021

Tài liệu đính kèm
  43112_h-so-1001-QD-TTg.pdf
  43112_uoc-theo-QD-1001.PDF
  43113_on-tai-Vocarimex.PDF
  43113_CBTT---Vocarimex.pdf
  43124_N-DKDN-Vocarimex.PDF
  43125_ieu-le-Vocarimex.pdf
  43143_han-SCIC-tai-VOC.PDF
  43143_en-2021-soat-xet.PDF
  43151_g-2020-kiem-toan.PDF
  43156_t-2020-kiem-toan.PDF
  43159_Quy-che-dau-gia.docx
  43159_g-2019-kiem-toan.PDF
  43201_t-2019-kiem-toan.PDF
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.