Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

VEF: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thứ 6, 19/04/2019
VEF: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VEF của CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/05/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/04/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 16/05/2019 đến ngày 20/06/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Trung tâm Hội nghị Almaz, đường Hoa Lan, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyển quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.