Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

VMA: Nguyễn Văn Học Ủy viên HĐQT đã mua 4.634 CP

Thứ 3, 21/03/2017
Ngày bắt đầu giao dịch: 08/03/2017.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Học

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT

- Mã chứng khoán: VMA

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 289.898 CP (tỷ lệ 10,74%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.360 CP

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 4.634 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 294.532 CP (tỷ lệ 10,91%)

- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: thị trường không thuận lợi cho việc giao dịch

- Ngày bắt đầu giao dịch: 08/03/2017

- Ngày kết thúc giao dịch: 15/03/2017.

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.