Tin tức

VCBS News

THỊ TRƯỜNG UPCOM

VRG: Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang đăng ký mua 1.414.000 CP

Thứ 6, 04/12/2020
CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) thông báo giao dịch cổ phiếu của Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang.

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang
- Mã chứng khoán: VRG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.414.000 CP (tỷ lệ 5,46%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Hoàng Trung Hưng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.414.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 07/12/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/01/2021.

Theo HNX


Khuyến nghị: thông tin trên được trích dẫn từ nguồn độc lập ngoài Công ty. Nội dung tin tức chỉ mang tính chất tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ và cung cấp thông tin tổng quan cho người đọc. VCBS được miễn trừ và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả ngoài ý muốn nào khi quý khách sử dụng các thông tin trên.